Inloggen

Koersdocument

'Leren doe je samen'

 

De school is een lerende organisatie, die vanuit een christelijke levensvisie onderwijs van hoge kwaliteit verzorgt. Die hoge kwaliteit is zichtbaar in de resultaten die we bereiken. Hoge resultaten kun je in het onderwijs alleen maar behalen door hoge motivatie en betrokkenheid van kinderen, leraren en ouders.

 

Het Baken is resultaatgericht

Voor ouders in deze tijd geldt vooral het resultaat. Om hoge resultaten te behalen geldt voor de leerkrachten dat zij de kinderen taak- en procesgericht benaderen. Zij stimuleren kinderen met betekenisvolle taken en sluiten zo goed mogelijk aan op de manier waarop een kind leert door het uitdagend over zijn aanpak te bevragen.

werken op Het Baken

Een team kan alleen maar hoge kwaliteit leveren als er wordt samengewerkt en er duidelijk afspraken zijn hoe die samenwerking eruit ziet. Dit geldt zowel voor een leraar met een groep kinderen, kinderen onderling als voor het team van de school. In een veilige en overzichtelijke omgeving komen mensen tot hoge leerprestaties. De veiligheid bestaat er voor ons uit dat er respect is voor de ander en de omgeving.

Leren in deze tijd

Er wordt op Het Baken resultaat-, taak- en procesgericht gewerkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat samen leren borg staat voor hoge resultaten. Leren doe je dus samen. Daarnaast zijn we ons zeer bewust dat kinderen leren als ze betrokken zijn en hun eigen inbreng hebben in hun leerproces. Met alleen een procesbenadering bereik je geen hoge resultaten. Wij sturen samen met het kind aan op resultaatdoelen. De basisvaardigheden staan daarbij centraal. De leertijd wordt effectief en efficiënt gebruikt.

Ieder kind is anders

Kinderen zijn verschillend en leren verschillend. Als er extra zorg aan kinderen nodig blijkt, wordt deze zowel in als buiten de groep gegeven. De leraar is de professional die de zorg in de groep gestalte geeft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars specialismen.

Je vak uitoefenen in een professionele cultuur

De leraar is de belangrijkste schakel als het gaat om het behalen van onderwijsresultaten. Een goede leraar in een inefficiënte school boekt betere onderwijsresultaten dan een middelmatige leraar in een efficiënte school. Een leraar blijft zijn/haar hele leven leren. Collegiale ondersteuning, feedback geven en aanspreken op een professionele manier zijn onderdelen van het leerproces van de leraar.