Skip to main content
Welkom

Welkom

Home  › ... Onze school › OR

Ouderraad

Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van onze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, zoals de vieringen, de schoolfotograaf en de schoolreis. 

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden, onderschrijft u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. 

Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de medezeggenschapsraad door het verstrekken van een financieel verslag. 

Voor dit schooljaar is de samenstelling van de ouderraad als volgt:  

Mw. Daphne Troost
Mw. Daphne Troost
Voorzitter
Mw. Nathalie van Neutegem
Mw. Nathalie van Neutegem
Mw. Demi Schotte
Mw. Demi Schotte
Mw. Melissa Bahlmann
Mw. Melissa Bahlmann
Mw. Natascha Kalapati
Mw. Natascha Kalapati
Mw. Sefiani Elkhalifi
Mw. Sefiani Elkhalifi
Hanneke van Buuren
Hanneke van Buuren
Commisie -> Pasen

 

Wie ben jij?
Ik ben Hanneke Bombeke - van Buuren, de moeder van Casper uit groep 1. Ik woon sinds 2e pinksterdag 2020, samen met mijn man Martijn en Casper op het Helena Erf. Lekker dichtbij school, ideaal!

Waarom zit je in de OuderRaad?
Omdat ik het leuk vind om op deze manier mijn steentje bij te dragen. Daarnaast ben ik gek op kids en vind ik het leuk om dingen te organiseren. De ervaring die ik heb in het geven van kinderfeestjes / workshops bij diverse BSO’s komt hiermee goed van pas. Daardoor zit ik dan ook gezellig met Hermela in de feest commissie! 

Halverwege dit schooljaar kwam het oproepje vanuit OR op zoek naar nieuwe OR-leden… en ik dacht, dat is vast leuk! Geen idee wat het inhield, maar soms moet je wel eens een gokje wagen en jezelf in het diepe gooien, ja toch?!