Inloggen

Ouderraad

 

Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van onze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, zoals de vieringen, de schoolfotograaf en de schoolreis. 

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden, onderschrijft u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. 

Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de medezeggenschapsraad door het verstrekken van een financieel verslag. 

Voor dit schooljaar (2021-2022) is de samenstelling van de ouderraad als volgt:  
 

 

1-9-2021 07:52
1-9-2021 07:52
1-9-2021 07:40
1-9-2021 07:44
1-9-2021 07:45
1-9-2021 07:53
1-9-2021 07:53
1-9-2021 07:54