Home  › ... Onze school › OR

Ouderraad

Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van onze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, zoals de vieringen, de schoolfotograaf en de schoolreis. 

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden, onderschrijft u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. 

Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de medezeggenschapsraad door het verstrekken van een financieel verslag. 

Voor dit schooljaar (2022-2023) is de samenstelling van de ouderraad als volgt:  
 

Mw. Nathalie van Neutegem (voorzitter)

Mw. Bea van der Graaf

Mw. Hermela Kerpel

Mw. Daphne Troost

Mw. Demi Schotte

Mw. Melissa Bahlmann

Mw. Natascha Kalapati

Mw. Sefiani Elkhalifi

Klik hier om naar de plek te gaan waar je nieuwe documenten kunt uploaden.
Tip: zorg dat de downloads altijd pdf-documenten zijn.