Inloggen

Ouderraad

 

Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van onze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, zoals de vieringen, de schoolfotograaf en de schoolreis. 

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden, onderschrijft u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. 

Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de medezeggenschapsraad door het verstrekken van een financieel verslag. 

Voor dit schooljaar is de samenstelling van de ouderraad als volgt:  

 

Sandra van de Kamp (voorzitter)

Bea van der Graaf (penningmeester)

Kim van Casand (secretaris)              

Linda van Schaijk     

Hermela Kerpel

Nathalie van Neutegem

Nancy Hiwat

Jolanda Dorrestein

Mirella Donker

Petra Manley

Wendy Graphorn

 

OR - Downloads

6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
6-3-2018 15:53
20-3-2018 13:26