Inloggen

Ouderraad

Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van deze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, zoals de vieringen, de schoolfotograaf en de schoolreis. 

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden, onderschrijft u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. 

Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen. De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de ouders en de medezeggenschapsraad door een financieel verslag op de website. 

Voor dit schooljaar is de samenstelling van de ouderraad als volgt:    

Mw. Sandra van der Kamp (voorzitter)
Mw. Bea van der Graaf (penningmeester)
Mw. Kim van Casand (secretaris)     
Mw. Jacqueline van Eijk         
Mw. Linda van Schaijk     
Mw. Hermela Kerpel
Mw. Nancy Hiwat
Mw. Jolanda Dorrestein
Mw. Mirella Donker
Mw. Petra Manley

OR - Downloads