Skip to main content
Welkom

Welkom

BSO & Peuterspeelgroep

Royal Kids Home is een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit streeft naar respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar.

Royal Kids Home biedt ieder kind veiligheid en geborgenheid, zodat elk kind op zijn eigen tempo en niveau kan ontwikkelen en ontplooien.

Onze bekwame pedagogisch medewerkers ondersteunen en begeleiden uw kind(eren) in zijn eigen ontwikkelproces.

Medewerkers

Laurine Spek

Laurine Spek

Teamleidster

Anita Woerdenbach

Anita Woerdenbach

Nathalie Verspuij

Nathalie Verspuij

Isabel de Vogel

Isabel de Vogel

Goede samenwerking

Royal Kids Home streeft naar een goede samenwerking met ouders.

Royal Kids Home respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich in hun omgang met anderen. Royal Kids Home biedt kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uitgangspunt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders.

De pedagogisch medewerkers van Royal Kids Home ondersteunen en begeleiden de kinderen in het eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren goed naar het kind en leren de kinderen dankbaarheid aan. Er wordt gewerkt vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een veilige sfeer binnen onze locaties. Onze werkwijze is vormgegeven in het pedagogisch beleid.

Peutergroep

Peutergroep
De Regenboog VVE groep

Kinderen van 2 - 4 jaar

Openingstijden
ma-di-wo-do-vrij van 8.30-11.45 

BSO

Kinderen van 4-13 jaar (groep 1 t/m 8)

Openingstijden 
ma t/m vr 7.30-18.30
Verlengde BSO in overleg