Skip to main content
Welkom

Welkom

Joy in Education

Na drie jaar komen we weer in aanmerking om een schoolpartnerschap aan te gaan, gesubsidieerd door het Europees Platform voor het Onderwijs Erasmus+. De bedoeling is dat in de komende drie jaar de kinderen van onze school kennis gaan maken met situaties in andere Europese landen en dat we dat in plezierige vormen gaan uitbeelden, verwoorden en beleven. In ons project zitten scholen uit Italië, Bulgarije, Griekenland, Polen en Schotland. De Schotse school is een partner waarmee we ook de vorige twee projecten hebben samengewerkt.
Om u hierover te informeren, zullen we verslag doen via dit mededelingenblad. In de aula staat een informatiebord (Het Erasmus+ window) en via de website van onze school kunt u ook op de hoogte blijven van wat er allemaal gedaan wordt. Het verslag van de voorbereidende vergadering in Inowroclaw staat al op de site. http://www.hetbakencapelle.nl/Informatie/Joy-in-Education. Ook bevelen we van harte aan de facebookpagina Joy in Education te bezoeken en te liken.
De eerste stappen zijn al gezet: Kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben meegedaan met het ontwerpen van een logo. Groep 6 heeft gefungeerd als jury en heeft het ontwerp van Tanisha uit groep 8 als beste ontwerp gekozen. Of dit het logo van het project wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Uit de beste ontwerpen van alle scholen wordt een definitief logo gekozen. De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben gekozen voor het ontwerp van de Schotse kinderen. Alle ontwerpen hangen op het Erasmus+ infobord. Meester Lex en meester Hans zijn begin oktober naar Polen geweest om het programma voor de komende drie jaar te bespreken. Zij hebben daar workshops gevolgd en in het Engels les gegeven over Nederland aan Poolse kinderen. Het verslag staat op de website.
Wilt u meer weten en wilt u daadwerkelijk steun verlenen bij bijvoorbeeld vertalingen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator internationalisering, Hans van Embden.
 

De groepen 3 tot en met 8 zijn met de activiteiten gestart. Meester Hans en meester Lex hebben in de groepen verteld over hun bezoek aan Polen en wat wij hiermee op school gaan doen. De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan elke maand een vraag stellen, want zij zijn erg nieuwsgierig hoe het in die andere landen is op school en thuis. Groep 4 heeft gevraagd of de kinderen ook een klassenknuffel hebben en een tentoonstellingskast met lego. Groep 3 vraagt zich af of hoe de kinderen in de klas zitten en of zij een TSH hebben. Natuurlijk krijgen wij ook vragen van de andere scholen. Die vragen druppelen binnen, zoals: Mogen de kinderen een mobieltje in de klas (vraag van Italië) en hebben jullie ook een brievenbus voor brieven aan de kerstman? (vraag uit Schotland).
De kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 maken kerstkaarten. Natuurlijk krijgen we ook kerstkaarten toegestuurd; die van Chiesi (Italië) is al binnen.
De kinderen van Baken Gaaf hebben een soort paspoort/portfolio gemaakt over wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De map met portfolio’s van een klas uit Haskovo ligt op de Europatafel.
Ondertussen is ook bekend wat het logo wordt voor het project. De winnaar is Lenia uit Griekenland. Haar logo zal, in designvorm, het project sieren.
Meer informatie kunt u vinden op de borden in de aula, op de website van onze school en op de facebookpagina van Joy in Education.
Groep 8 heeft zijn eerste Engelstalige nieuwsbulletin gemaakt. Elke 14 dagen schrijven zij een A4tje over een gebeurtenis op school of in Capelle. De Blabla van de andere partners hangen in de aula.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij meester Hans.
 

Documenten