Skip to main content
Welkom

Welkom

Vreedzame school

Wij zijn een Vreedzame School.

Dat betekent dat wij gebruik maken van het programma van “De Vreedzame School”. Dit is een schoolbreed programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Wat is De Vreedzame School

Het programma beschouwt een school en de klas als een “maatschappij in het klein”, waar kinderen zich gehoord en gezien mogen voelen, waar beslissingen samen worden genomen en conflicten liefst onderling worden opgelost. Alles draait om verantwoordelijkheid en het openstaan voor elkaars mening en overtuigingen.

In alle klassen wordt lesgegeven in sociale interactie en het zoeken naar tevredenstemmende oplossingen bij onenigheid. Daarnaast is er onder andere aandacht voor mediatie (bemiddeling bij conflicten) en ouderbetrokkenheid.

Mediatie

Mediatie is een heel belangrijk onderdeel van De Vreedzame School. Alle leerlingen op school leren wat mediatie inhoudt. Daarnaast wordt een aantal groep 7 en 8 leerlingen opgeleid tot leerlingmediator. Deze kinderen wordt geleerd om, zonder partij te moeten kiezen, te bemiddelen bij conflicten tussen andere leerlingen. Zij gaan via een vaste aanpak met de betrokken partijen in gesprek op een rustige plek. Zo komen ze tot een gezamenlijke oplossing voor het conflict.

Lessen

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Wekelijks wordt er in alle groepen een vreedzame schoolles gegeven. De lessen hebben (per lesblok) een eigen thema dat aan de hand van speelse opdrachten, theorie en vooral veel interactie op het juiste niveau wordt behandeld en uitgediept.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als “Wij horen bij elkaar” (groepsvorming), “We hebben oor voor elkaar” (communicatie) en “We lossen conflicten zelf op” (conflicthantering).

Meer informatie

De Vreedzame School heeft een zeer uitgebreide eigen website (www.vreedzaam.net) waarop heel veel informatie te vinden is. Uiteraard kunt u ons, wanneer u vragen heeft, altijd bereiken via mail of telefoon. Kijk hiervoor op onze contactpagina.