Inloggen

Schooltijden

 

De schooltijden zijn als volgt:

                                           

Maandag, dinsdag, 
donderdag
                                      Ochtend                 Middag    

Groepen 1 tot en met 8                     8.30 - 12.00 uur     13.00 - 15.00 uur

Woensdag

Groepen 1 tot en met 8                     8.30 - 12.00 uur          Vrij

Vrijdag      

Groepen 1 en 2                                  8.30 – 12.00 uur          Vrij

Groepen 3 tot en met 8                      8.30 -  12.00 uur     13.00 - 15.00 uur

 
De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de schooltijd open. Aan de ouders wordt verzocht om 8.30 uur en 13.00 uur afscheid van hun kind te nemen, zodat de les op tijd kan beginnen. De deur bij de ingang van groep 1 en 2 wordt dan niet meer opengedaan door leerkrachten. U kunt via de hoofdingang naar binnen. De achterdeur, aan de kant van de MCD is geen ingang voor ouders en kinderen. In het kader van de veiligheid mogen kinderen die deur niet opendoen.